Dictionar juridic

Angajament de plataFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-8-2/a)

Format X6, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.

Serveste ca:

- angajament de plata a unei sume ce reprezinta o paguba adusa unitatii;

- titlu executoriu pentru recuperarea pagubelor;

- titlu executoriu pentru executarea silita, in caz de nerespectare a angajamentului.

Se intocmeste intr-un exemplar, de persoana care isi ia angajamentul, in conditiile in care exista documente din care rezulta pagube sau alte obligatii de plata (proces-verbal de control, proces-verbal al comisiei de inventariere, referat de rebut sau alte documente).

Circula la persoana in fata careia s-a luat angajamentul (organ de control, jurisconsult sau alte persoane desemnate in acest scop) pentru semnare.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/22 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii