Dictionar juridic

Scadentarul cheltuielilor inregistrate in avansFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-6-29)

Format X4, tiparit pe ambele fete, in foi volante.

Serveste ca:

- document de esalonare a cheltuielilor ce se efectueaza in perioada curenta si privesc perioadele viitoare si care urmeaza a se repartiza lunar asupra cheltuielilor;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate.

Se intocmeste intr-un exemplar, pe baza documentelor de plata anexate la extrasul de cont, primit prin banca, registrul de casa sau pe baza altor documente de inregistrare a unor cheltuieli care privesc perioadele viitoare, intocmite in acest scop.

Cheltuielile care raman nerepartizate la sfarsitul anului se reporteaza in formularul anului viitor. Numai dupa inscrierea tuturor sumelor reportate se inregistreaza cheltuielile de esalonat in perioada curenta.

Formularul poate fi utilizat si pentru esalonarea valorii neamortizate a mijloacelor fixe scoase din functiune, inainte de expirarea duratei de serviciu normate, care se inregistreaza in contul in afara bilantului.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/21 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii