Dictionar juridic

TVA - Taxa pe valoarea adaugata

Prescurtare - TVA Impozit indirect stabilit si perceput asupra valorii adaugate in fiecare stadiu al productiei si al distributiei bunurilor economice, oricare ar fi provenienta lor, din productie indigena sau din import.Prin stabilirea valorii adaugate se evita inregistrarile repetate ale consumurilor externe. Fiind un impozit de consum, cel care suporta aceasta sarcina fiscala este consumatorul final, intreprinderea avand rolul de a colecta si varsa la bugetul statului taxa pe valoarea adaugata. TVA are un caracter universal, deoarece se aplica asupra tuturor bunurilor rezultate atat din activitatea curenta de exploatare, cat si din activitatea financiara de fructificare a capitalurilor disponibile.TVA reprezinta un impozit neutru si unic, deoarece se aplica asupra tuturor activitatilor economice, iar nivelul ei este independent de intinderea circuitului economic. Plata TVA este fractionata, deoarece ea se calculeaza pentru fiecare stadiu care intervine in producerea si comercializarea bunului economic.Operatiunile cuprinse in sfera de aplicare a TVA se impart, din punct de vedere al regulilor de impozitare, astfel:

a) operatiuni impozabile obligatoriu, la care se aplica cota legala de TVA asupra sumelor obtinute din vanzari de bunuri si prestari de servicii, la fiecare stadiu al ciclului economic, pana la consumatorul final inclusiv. Din taxa facturata corespunzator sumelor reprezentand contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate se scade taxa aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;

b) operatiuni la care se aplica cota zero: in acest caz furnizorii sau prestatorii de servicii au dreptul de deducere a TVA aferenta bunurilor si serviciilor achizitionate, destinate realizarii operatiunilor impozabile;

c) operatiuni scutite de plata TVA: sunt operatii prevazute in mod expres de lege pentru care furnizorii sau prestatorii de servicii nu au dreptul la deducerea taxei aferenta intrarilor destinate realizarii produselor sau serviciilor scutite de taxa;

d) operatiuni impozabile prin optiune: agentii economici, precum si unitatile economice din cadrul altor persoane juridice care efectueaza operatiuni exonerate de TVA pot opta pentru plata acestei taxe, pentru intreaga activitate sau numai pentru o parte a acesteia.O serie de operatii nu intra in sfera de aplicare a TVA. Este vorba despre livrarile de bunuri si prestarile de servicii rezultate din activitatea specifica autorizata, efectuata de:

- asociatiile fara scop lucrativ, pentru activitatile avand caracter social-filantropic;

- organizatiile care desfasoara activitati de natura religioasa, politica sau civica;

- organizatiile sindicale, pentru activitati legate direct de apararea colectiva a intereselor materiale si morale ale membrilor lor;

- institutiile publice, pentru activitatile lor administrative, sociale, educative, de aparare, ordine publica, siguranta statului, culturale si sportive.Pentru operatiunile efectuate in mod sistematic, direct sau prin unitati subordonate, in scopul obtinerii de profit, persoanele juridice enuntate anterior sunt supuse TVA. Faptul generator si exigibiliattea TVA iau nastere, de regula, in momentul efectuarii livrarii bunurilor mobile, transferului proprietatii bunurilor imobiliare sau prestarii serviciilor. Marimea absoluta a TVA depinde de baza de calcul si de cotele de impozitare.Elementele care compun baza de calcul (de impozitare) sunt diferite, in functie de situatia data, cum ar fi:

- preturile si tarifele negociate, inclusiv accizele stabilite de lege;

- preturile de piata;

- costurile bunurilor executate de agentii economici pentru folosinta proprie ori predate altor persoane etc.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii