Dictionar juridic

GirAct prin care posesorul unui efect de comert - girant - transfera altei persoane - giratar - toate drepturile izvorand din cambie.

Operatiune de transmitere a efectelor de comert (bilete la ordin, cec, cambie etc.) care consta in mentionarea in scris a unei anumite formule (de regula, pe verso-ul titlului de ordin) prin care se exprima vointa posesorului actual de a se efectua transmiterea, precum si remiterea titlului cu formula respectiva unui nou posesor.

Efectul girului este transmiterea titlului de credit cu toate drepturile cuvenite. Dobanditorul devine proprietarul titlului si, in acest fel, dobandeste si garantiile reale (gaj, ipoteca, privilegii), care au fost constituite pentru asigurarea platii titlului.

Girul este neconditionat, nu poate privi numai o parte din suma (devine nul), si trebuie sa fie semnat de catre girant.

Toate mentiunile privind circulatia cambiei prin gir se fac pe versoul acesteia, de unde si denumirea de "andosare".

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii