Dictionar juridic

Dezmembraminte ale dreptului de proprietateSinonim - drept real principal derivat din dreptul de proprietate privata

Acele drepturi reale principale derivate asupra bunurilor altuia, opozabile tuturor, inclusiv proprietarului, care se constituie sau dobandesc prin desprinderea ori limitarea unor atribute din continutul juridic al dreptului de proprietate.

Ele nu desfiinteaza dreptul de proprietate, ci doar il golesc sau il restrang, in sensul ca proprietarul este ingradit sau lipsit de plenitudinea atributelor proprietatii.

Dezmembramintele dreptului de proprietate sunt:
- dreptul de uzufruct,
- dreptul de uz,
- dreptul de abitatie,
- dreptul de servitute, si
- dreptul de superficie.

Toate aceste drepturi reale principale derivate pot fi constituite sau dobandite numai asupra bunurilor care se afla in proprietatea privata.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii