Dictionar juridic

Inregistrari de regularizareIn contabilitate, inregistrari efectuate la sfarsitul unei perioade contabile, in vederea actualizarii tuturor conturilor, in conformitate cu cerintele unei contabilitati de angajamente si, apoi, a intocmirii situatiilor financiare.

Altfel spus, regularizarile au ca scop efectuarea unei corecte conectari a cheltuielilor si veniturilor, in vederea determinarii beneficiului net al exercitiului.

In felul acesta, se obtine si o imagine mai completa a tuturor elementelor de activ, de pasiv extern, de capitaluri proprii la sfarsitul exercitiului.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii