Dictionar juridic

PerimareIn materia dreptului civil, stingerea unui proces civil daca a ramas in nelucrare din vina partilor, in termenul prevazut de lege.

Este reglementata in art.248 si urm. Cod Procedura Civila.

Orice cerere de chemare in judecata, contestatie, apel, recurs, revizuire si orice alta cerere de reformare sau de revocare se perima de drept, chiar impotriva incapabililor daca a ramas in nelucrare din vina partii timp de un an. Partea nu se socoteste in vina, cand actul de procedura urma sa fie indeplinit din oficiu.

Termenul perimarii nu curge cat timp, fara vina partii, cererea n-a ajuns inca la instanta competenta sa o judece sau nu se poate soroci termen de judecata.

In materia dreptului comercial termenul de perimare este de sase luni.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii