Dictionar juridic

Fisa de cont pentru operatii diverseFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-6-22)

Format 1/12 X si X4, tiparite pe ambele fete, in foi volante, pe carton.

Serveste:

- la tinerea contabilitatii analitice a conturilor de clienti, debitori, furnizori, creditori etc.;

- la tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregistrare contabila "maestru-sah" simplificat.

Se intocmeste manual sau cu ajutorul tehnicii de calcul, dupa caz, intr-un exemplar, pentru fiecare client, debitor, furnizor sau creditor si se sorteaza pe conturi analitice de grupare, potrivit planului de conturi.

In cazul cand se utilizeaza pentru tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor economice si financiare, fisele de cont se deschid pentru fiecare cont sintetic de gradul I care nu se desfasoara, pe conturi sintetice de gradul II si pentru conturile de gradul II prevazute in planul de conturi.

Se completeaza, la inceputul anului, pe baza soldurilor de la sfarsitul anului precedent, iar in cursul anului, pe baza documentelor justificative referitoare la operatiile intervenite.

La sfarsitul fiecarei luni, in fisele analitice se totalizeaza rulajele pe luna respectiva si cumulat de la inceputul anului, in vederea intocmirii balantei analitice de verificare a operatiilor inregistrate sau a situatiilor de solduri, iar in fisele de cont sintetic se face totalul cumulat al rulajului pe debit si credit, precum si soldul contului.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/18 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii