Dictionar juridic

Plan cadastralReprezentare topografica a tuturor proprietatilor pe plan (locul, marimea, suprafata si alte caracteristici referitoare la imobile) pe baza rezultatelor masuratorilor exacte.

Conform Legii nr. 7/1996 a cadastrului si a publicitatii imobiliare, se pastreaza la oficiul judetean de cadastru, geodezie si cartografie.

Registrele si planurile cadastrale vor sta la baza completarii sau, dupa caz, a intocmirii evidentei privind publicitatea imobiliara. O copie a acestora se pastreaza la biroul de carte funciara.

Planurile si registrele cadastrale se tin la zi, in concordanta cu situatia de pe teren, in baza cererilor si comunicarilor facute potrivit legii, precum si prin intretinerea lucrarilor de cadastru, cu o periodicitate de cel mult 6 ani, cand se va parcurge in mod obligatoriu intregul teritoriu administrativ si se va confrunta continutul planurilor si al registrelor cadastrale cu situatia reala din teren si se vor inregistra toate elementele modificatoare.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii