Dictionar juridic

SuccesiuneSinonime - mostenire, ereditate

Transmiterea patrimoniului unei persoane fizice decedate catre una sau mai multe persoane fizice in viata (ori catre una sau mai multe persoane juridice in fiinta, ori statului).

Acelasi termen este folosit si pentru a desemna insusi patrimoniul defunctului, care se transmite mortis causa mostenitorilor, adica masa succesorala lasata de defunct succesorilor sai legali sau testamentari. In acest context, termenii de succesiune si mostenire sunt sinonimi.

Notiunea de succesiune se intrebuinteaza insa si intr-un sens mai larg, incluzand alaturi de mostenire (ca succesiune mortis causa) si transmisiunile de drepturi inter vivos, in acest sens (larg) vorbindu-se de succesiune (sau transmisiune) universala, de succesiune (sau transmisiune) cu titlu universal si, respectiv, cu titlu particular.

Succesiunea poate fi legala (ab intestat), sau testamentara. Cele doua feluri de succesiune nu se exclud reciproc, putand coexista.

Spre exemplu, daca defunctul a dispus prin legate particulare de o parte din bunuri, cealalta parte (de care el nu a dispus) se va deferi mostenitorilor legali.

Transmisiunea succesorala este o transmisiune pentru cauza de moarte (mortis causa - produce efecte numai la moartea persoanei fizice), universala (priveste totalitatea drepturilor si obligatiilor care au apartinut defunctului), unitara (fiind guvernata, cu unele exceptii, fara distinctie dupa natura sau originea bunurilor), si indivizibila (deoarece, cu unele exceptii, acceptarea sau renuntarea nu se poate limita doar la o parte a mostenirii, ci trebuie sa priveasca totalitatea ei sau totalitatea partii la care succesorul are vocatie).

Succesiunile se deschid prin moarte (fizic constatata sau judecatoreste declarata). Data deschiderii succesiunii este clipa mortii defunctului (de cujus), dovedita, dupa caz, cu certificatul de deces sau cu hotararea declarativa de moarte, acte care, in aceasta privinta, fac dovada deplina, pana la proba contrara.

Un caz mai special (in privinta datei deschiderii succesiunii, este acela al comorientilor, legea prezumand ca acestia au murit deodata (vezi art.21 din dercetul nr. 31/1954).

Locul deschiderii succesiunii este ultimul domiciliu (voluntar sau legal) al defunctului. Daca defunctul nu avea domiciliul in tara, mostenirea se considera deschisa la locul unde se afla, in tara, cele mai importante bunuri ale mostenirii (vezi art.68 alin.2 din Legea nr.36/1995 privitoare la notarii publici si la activitatea notariala).

Pentru ca o persoana sa poata mosteni, ea trebuie sa indeplineasca trei conditii:
a) sa aiba capacitate succesorala,
b) sa aiba vocatie succesorala (sa fie chemate la mostenire), si
c) sa nu fie nedemna de a mosteni (numai in cazul mostenirii legale; in cazul mostenirii testamentare, rolul institutiei nedemnitatii este indeplinit de posibilitatea revocarii judecatoresti a legatelor).

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii