Dictionar juridic

Regulament al personalului la bordPrescurtat - RPB

Ansamblu al regulilor care stabilesc si asigura conducerea, ordinea si disciplina la bordul navelor comerciale, maritime si fluviale, si care se elaboreaza tinand seama de prevederile actelor normative nationale si a conventiilor internationale.

Principalele aspecte reglementate sunt:

a) organizarea si conducerea activitatii la bordul navelor:
- marimea si componenta echipajului;
- ierarhia membrilor echipajului;
- organigrama navei
- organizarea rolurilor in cadrul navei etc;

b) atributiile ce revin comandantului de nava, sefilor de compartimente, fiecarui membru al echipajului in timpul exercitarii serviciului la bord;

c) organizarea activitatii zilnice, carturi, probe, masuratori etc.;

d) norme privind ordinea si disciplina la bord, raspunderea administrativa, disciplinara, materiala si penala a membrilor echipajului.

Nerespectarea indatoririlor de serviciu precizate prin RPB atrage aplicarea de sanctiuni disciplinare, materiale sau penale, dupa caz.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii