Dictionar juridic

Rezerva succesoralaAcea parte din mostenire care, in puterea legii, se cuvine anumitor mostenitori legali si de care cel ce lasa mostenirea nu poate dispune prin acte cu titlu gratuit.

Prin reglementarea rezervei, legiuitorul apara pe mostenitorii rezervatari (descendentii, parintii si sotul supravietuitor al defunctului) impotriva donatiilor si legatelor testamentare facute de defunct, asigurandu-le primirea cel putin a unei parti din mostenirea ce li se cuvine potrivit legii, chiar impotriva vointei (tacite sau exprese) a defunctului.

Astfel, in toate cazurile in care o persoana are mostenitori rezervatari, averea acestei persoane se imparte, teoretic, in doua parti valoric distincte:
- rezerva (de care nu se poate dispune cu titlu gratuit in favoarea altor persoane), si
- cotitatea disponibila (de care poate dispune).

Actele cu titlu gratuit prin care defunctul ar dispune si de rezerva (sau de o parte a ei) sunt supuse reductiunii, putand fi - la cererea mostenitorilor rezervatari - desfiintate in tot sau in parte (cu consecinta revenirii bunurilor respective in masa succesorala), in masura necesara intregirii rezervei.

Rezerva descendentilor variaza, potrivit art.841 Cod Civil, in functie de numarul acestora:
- daca de cujus a lasat un singur copil, rezerva acestuia este de 1/2 din mostenire;
- daca a lasat doi copii, rezerva lor (impreuna) este de 2/3, iar daca a lasat trei sau mai multi copii, rezerva lor colectiva este de 3/4 din mostenire.

Rezerva parintilor, fie din casatorie, din afara casatoriei sau din infiere, este 1/4, daca la mostenire vine un singur parinte, si de 1/2 daca vin doi parinti.

Rezerva sotului supravietuitor, conform art.2 din Legea 319/1944, este de 1/2-a parte din cota de succesiune la care este indreptatit ca mostenitor legal, adica:
- 1/8 din mostenire, cand sotul vine in concurs cu descedentii defunctului;
- 1/6 din mostenire, cand sotul vine in concurs atat cu parinti cat si cu frati ai defunctului (jumatate din 1/3);
- 1/4 din mostenire, in concurs numai cu parinti sau numai cu fratii defunctului (jumatate din 1/2);
- 3/8 din mostenire, in concurs cu mostenitori din clasa a III-a si a IV-a (ascendenti ordinari sau colaterali ordinari);
- 1/2 din mostenire, cand sotul vine singur, in lipsa oricaror mostenitori din cele patru clase.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii