Dictionar juridic

Registrul de casa (in valuta)Formular tipizat fara regim special.

(Cod 14-4-7/aA si 14-4-7/cA)

Format A4, tiparit pe o singura fata, in carnete a 100 de file.

Serveste ca:

- document de inregistrare operativa a incasarilor si platilor in valuta (numerar sau cecuri de calatorie), pe baza actelor justificative anexate;

- document de stabilire, la sfarsitul fiecarei zile, a soldului de casa;

- document de inregistrare zilnica in contabilitate a operatiilor de casa in valuta.

Se intocmeste in doua exemplare, zilnic, de catre casierul unitatii, pe baza actelor justificative de incasari si plati in valuta. In cazul in care o suma platita se refera la doua sau trei conturi corespondente, in registrul de casa (in valuta) se trece distinct fiecare operatie in parte. Se semneaza de catre casier pentru confirmarea inregistrarii operatiilor efectuate si de catre persoana din compartimentul financiar-contabil desemnata pentru primirea exemplarului 2 si a actelor justificative anexate.

Formularul se completeaza astfel:

In antetul coloanelor se inscrie fiecare fel de valuta care se incaseaza sau se plateste. In coloanele formularului se inregistreaza sumele in valuta, iar in ultima coloana echivalentul acestora in lei, la cursul de referinta din data efectuarii operatiilor din documentele in care s-au consemnat acestea.

Valutele care apar in doua sau mai multe cursuri se trec in coloane diferite.

Pentru cecuri de calatorie se deschid coloane separate.

Se completeaza zilnic in ordinea efectuarii operatiilor fara a lasa spatii libere. La sfarsitul zilei, randurile neutilizate din formularul cod 14-4-7/aA se bareaza. Utilizarea formularului se face cu respectarea prevederilor Regulamentului operatiilor de casa.

Soldul de casa al zilei precedente se reporteaza pe primul rand al registrului de casa pentru ziua in curs.

Se inregistreaza toate incasarile, dupa care acestea se totalizeaza (inclusiv soldul din casa reportat al zilei precedente); se inregistreaza apoi toate platile, iar totalul acestora se scade din sumele rezultate din insumarea incasarilor, pentru a se stabili soldul de casa al zilei respective.

In cazul in care numarul valutelor efective si al cecurilor de calatorie incasate in cursul unei zile depaseste numarul coloanelor existente pe o fila, pentru ziua respectiva se completeaza atatea file cate sunt necesare.

Circula la compartimentul financiar-contabil pentru verificarea exactitatii sumelor inscrise si respectarea dispozitiilor legale privitoare la efectuarea operatiilor de casa in valuta (exemplarul 2).

Exemplarul 1 ramane in carnet.

Se arhiveaza:

- la casierie (exemplarul 1);

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 2).

Vezi si Normele Metodologice 0/08 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii