Dictionar juridic

Proces-verbal de platiFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-4-3A)

Format A5, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.

Serveste ca:

- document justificativ pentru sumele predate de casierul unitatii mandatarului platitor, in vederea efectuarii platilor;

- document justificativ al sumelor primite de mandatarul platitor;

- document justificativ de inregistrare in contabilitate a salariilor si altor drepturi neachitate.

Se intocmeste intr-un exemplar si se retine in casieria unitatii ori de cate ori se fac plati prin casierii platitori, astfel:

- fata formularului se completeaza de casierul unitatii, care semneaza de predarea sumelor si a actelor de plata, si de casierul platitor pentru primirea acestora. Documentul se retine in casieria unitatii pentru justificarea salariilor, ajutoarelor din fondurile de asigurari sociale, premiilor si altor drepturi asimilate acestora, ridicate de la banca si predate casierilor platitori pana la termenul legal de efectuare a platii sumelor respective. Sumele predate casierilor platitori nu se inregistreaza la plati in registrul de casa, acestea figurand in soldul casei de la data inmanarii sumelor pana la data cand casierii platitori justifica sumele primite la casieria unitatii;

- verso formularului se completeaza de casierul platitor la restituirea sumelor neachitate, impreuna cu actele de plati, se semneaza de acesta si se verifica de casier.

In situatia in care spatiul este insuficient se intocmeste o lista (anexa) suplimentara care trebuie sa contina toate informatiile cerute de document.

Circula la compartimentul financiar-contabil ca anexa la exemplarul 2 al registrului de casa.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/08 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii