Dictionar juridic

Fisa de evidenta a stocurilor si obiectelor de inventar pe locuri de folosintaFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-3-9/a)

Format A3, tiparit pe ambele fete, in foi volante, pe carton.

Serveste ca:

- document de evidenta (cantitativ si valoric) a materialelor ce se elibereaza unor compartimente (laboratoare, sectii, sau subunitatilor fara contabilitate proprie, precum si de evidenta cantitativa pe fiecare loc de consum;

- document de evidenta (cantitativ si valoric) a obiectelor de inventar in folosinta, precum si de evidenta cantitativa pe fiecare loc de folosinta;

- document de evidenta (cantitativ) a intrarilor, iesirilor si a stocurilor de obiecte de inventar pe locuri de folosinta;

- sursa de informatii pentru cunoasterea si controlul operativ curent si contabil al stocurilor (dupa ultimul rand completat din fisa semneaza comisia de inventariere, in vederea confirmarii stocului).

Se intocmeste la institutii publice, intr-un exemplar, de catre:

- compartimentul financiar-contabil, in cazul utilizarii ca document pentru tinerea contabilitatii analitice a materialelor si obiectelor de inventar in folosinta;

- responsabilul cu bunuri de inventar, in cazul utilizarii ca document pentru evidenta obiectelor de inventar in folosinta.

Fisa se completeaza astfel:

a) In cazul utilizarii ca document pentru tinerea contabilitatii analitice a materialelor si a obiectelor de inventar in folosinta:

- pe fiecare fel de material si, respectiv, pe fiecare fel de obiect de inventar, cu insusiri fizice identice, de aceeasi calitate, dimensiune, pret unitar etc.;

- Col. 3 "Debit" se completeaza pe baza documentelor de intrare a materialelor in magazie sau direct pe locuri de consum, respectiv a obiectelor de inventar in folosinta;

- Col. 4 "Credit" se completeaza pe baza documentelor de consum sau de eliberare in afara unitatii a materialelor, respectiv pe baza documentelor de scoatere din uz a obiectelor de inventar;

- Col. 5 "Sold" se completeaza la inceputul anului, cu soldurile de la sfarsitul anului precedent, iar in cursul anului, dupa fiecare operatie de intrare si iesire a materialelor, respectiv a obiectelor de inventar;

- Col. 6 "Intrari" se completeaza, pe baza documentelor de intrare, cu cantitatile de materiale intrate in unitate sau cu obiectele de inventar in folosinta si concomitent se evidentiaza si pe locuri de folosinta in coloanele 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, 30, 33, 36 si 39;

- Col. 7 "Iesiri" se completeaza pe baza centralizatorului documentelor de consum sau de eliberare in afara unitatii cu cantitatile de materiale consumate sau eliberate in afara si, concomitent, se evidentiaza pe locuri de folosinta, in coloanele 10, 13, 16, 19, 22, 25, 28, 31, 34, 37, 40;

- in coloana 8 "Stoc" se stabileste stocul rezultat, dupa fiecare operatie de intrare sau iesire si, concomitent, se evidentiaza si pe locuri de folosinta in coloanele 11, 14, 17, 20, 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41.

Iesirile de materiale din magazie catre locurile de consum, restituirile de materiale catre magazie, precum si miscarile de la un loc de consum la altul se inregistreaza numai cantitativ in coloanele corespunzatoare (de la 9 la 41).

Obiectele de inventar restituite temporar la magazie se evidentiaza numai cantitativ in coloanele 12 la 41 (intr-un grupaj de coloane, distinct).

b) In cazul utilizarii ca document de evidenta a obiectelor de inventar de mica valoare sau scurta durata pe locuri de folosinta:

- pe fiecare fel de obiect de inventar de mica valoare sau scurta durata cu acelasi Pret;

- coloanele 6, 7 si 8 si, respectiv, 9 si 41 se completeaza pe baza documentelor de evidenta privind miscarea si stocurile de obiecte de inventar pe locuri de folosinta si magazia de obiecte de inventar folosite (restituite);

- coloanele 3 si 5 nu se completeaza.

Nu circula, fiind document de inregistrare.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi si Normele Metodologice 0/06 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii