Dictionar juridic

Fisa zilnica de alimenteFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-3-4/dA)

Format A4, tiparit pe ambele fete, in blocuri a 100 de file.

Serveste:

- la stabilirea meniurilor zilnice;

- la calculul alocatiei de hrana si urmarirea incadrarii in nivelul acesteia;

- ca document pentru eliberarea din magazie a alimentelor necesare pregatirii hranei;

- ca document justificativ de inregistrare in evidenta magaziei si in contabilitate.

Se intocmeste in doua exemplare de catre cantinele de pe langa institutiile publice (invatamant, sanatate, asistenta sociala etc., organizatii fara scop lucrativ sau patrimonial etc.). Documentul se completeaza de catre persoana desemnata de ordonatorul de credite sau conducatorul unitatii respective pe baza centralizatorului intocmit pe meniuri.

Pe fata formularului se inscriu meniurile care urmeaza a fi servite la mesele de dimineata, la ora 10, la pranz, la ora 16 si seara, precum si numarul de portii necesare. Totodata, se stabileste situatia meselor servite fata de efectivul care a servit masa, precum si suma alocata in ziua respectiva, in functie de efectivul la hrana si alocatie cuvenita, determinandu-se in acelasi timp si economia sau depasirea alocatiei in ziua respectiva si cumulat de la inceputul anului. Verso formularului este destinat pentru inscrierea datelor privind cantitatea si felul de alimente solicitate, ale celor eliberate, pretul unitar si valoarea acestora.

Circula:

- la compartimentul financiar-contabil, pentru calculatie si viza si pentru efectuarea inregistrarilor in contabilitatea sintetica si analitica (exemplarul l);

- la persoana autorizata sa aprobe eliberarea alimentelor din magazie;

- la magazia de alimente, pentru eliberarea cantitatilor de alimente prevazute si semnare de predare de catre gestionar, de primire de catre bucatar, precum si de persoana desemnata sa asiste si sa confirme predarea-primirea alimentelor (ambele exemplare);

- la blocul alimentar, cantina etc., dupa caz, pentru urmarirea meniurilor preparate si a meselor servite (exemplarul 2).

Se arhiveaza:

- la compartimentul financiar-contabil (exemplarul 1);

- la blocul alimentar, cantina etc., dupa caz (exemplarul 2).

Vezi si Normele Metodologice 0/05 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii