Dictionar juridic

TrezorerieTotalitatea mijloacelor financiare de care dispune o intreprindere pentru a face fata platilor:
- disponibilitati in conturilie bancare;
- numerar in casierie;
- cecuri de incasat;
- efecte comercialle de primit neajunse la scadenta;
- titluri de plasament etc.

In cazul insuficientei acestor mijloace financiare exista posibilitatea obtinerii imediate a unui credit sub forma:
- credit bancar pe tzermen scurt;
- acceptarea unui efect comercial (credit comercial);
- scontarea unei cambii neajunse la scadenta etc.

Din punct de vedere financiar, trezoreria reprezinta diferenta intre disponibilitatile (sau lichiditatile) si exigibilitatile (datoriile) imediate.

In acest sens, se poate vorbi despre o trezorerie pozitiva (sau un excedent de lichiditati fata de exigibilitatile imediate), sau o trezorie negativa (situatia inversa).

Acest echilibru intre lichiditatile si exigibilitatile imediate, care degaja marimea si sensul (+/-) trezoreriei firmei, depinde de:
- suma lichiditatilor la inceputul perioadei de referinta;
- fluxul de incasari si plati aferent perioadei;
- alte variabile cum sunt structura si dimensiunile activitatii intreprinderii etc.

Gestiunea trezoreriei regrupeaza ansamblul deciziilor, regulilor si procedurilor care asigura, la costul cel mai redus, mentinerea echilibrului financiar instantaneu al intreprinderii.

In fond, gestiunea trezoreriei presupune stabilirea unui optim intre costurile mijloacelor de finantare si veniturile obtinute din plasamentele de trezorerie.

In plus, o gestiune eficienta a trezoreriei presupune ca intreprinderea sa dispuna la momentul voit de disponibilitati suficiente pentru a face fata exigibilitatilor imediate. pentru aceasta, trebuie prevazute marimea si data exigibilitatilor si a disponibilitatilor instantanee, rezultand din functionarea intreprinderii. Este deci nevoie de o gestiune previzionala a trezoreriei firmei.

Rolul previziunilor de trezorerie este de a contribui la securitatea financiara si la rentabilitatea intreprinderii, printr-o reducere a cheltuielilor de natura financiara.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii