Dictionar juridic

Raport de gestiuneElement component al bilantului care reda informatii obligatorii privind regulile si metodele contabile folosite referitoare la contul de profit si pierdere, calculul modificarilor de capital, cifra de afaceri etc.

Document al bilantului contabil care cuprinde date privind situatia unitatii patrimoniale si evolutia sa previzibila, cum sunt:
- participantii la capitalul altei unitati,
- activitatea si rezultatele de ansamblu ale sucursalelor si al altor subunitati proprii,
- activitatea de cercetare-dezvoltare si alte referiri la activitatea desfasurata.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii