Dictionar juridic

Contract de reprezentare teatralaContract prin care titularul dreptului de autor cedeaza unei persoane fizice sau juridice dreptul de a executa in public sau de a reprezenta o opera actuala sau viitoare, literara, dramatica, muzicala, dramatico-muzicala coregrafica sau o pantomima, in schimbul unei remuneratii, iar cesionarul se obliga sa o reprezinte ori sa o execute in conditiile convenite.

Contractul se incheie in forma scrisa, pe o durata determinata ori pentru un numar determinat de comunicari catre public.

Acest contract trebuie sa prevada termenul in care va avea loc premiera sau singura comunicare a operei, dupa caz, caracterul exclusiv sau neexclusiv al cesiunii, teritoriul, precum si remuneratia autorului.

Intreruperea reprezentarilor timp de 2 ani consecutiv, daca nu s-a prevazut un alt termen in contract, da dreptul autorului de a solicita desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare, potrivit dreptului comun.

Beneficiarul acestui contract nu poate ceda contractul unui tert organizator de spectacole, fara consimtamantul scris al autorului sau al reprezentantului sau, afara numai daca are loc si cesiunea concomitenta (totala sau partiala) a acestei activitati.

Cesionarul este obligat sa permita autorului sa controleze reprezentarea sau executarea operei si sa sustina in mod adecvat realizarea conditiilor tehnice pentru interpretarea lucrarii.

De asemenea, cesionarul trebuie sa trmita autorului programul, afisele si alte materiale tiparite, recenzii publice despre spectacol, daca nu este prevazut altfel in contract.

Cesionarul este obligat sa asigure reprezentarea sau executarea publica a operei in conditii tehnice adecvate, precum si respectarea drepturilor autorului.

De asemenea, cesionarul are obligatia de a comunica titularului dreptului de autor numarul dse reprezentatii sau de executii muzicale, precum si situatia incasarilor. In acest scop contractul de reprezentare teatrala trebuie sa prevada si perioadele de comunicare, dar nu mai putin de o data pe an.

Cesionarului ii revine indatorirea de a plati autorului la termenele prevazute in contract sumele in cuantumul cuvenit.

In cazul in care cesionarul nu reprezinta sau nu executa opera in termenul stabilit, autorul poate solicita, potrivit dreptului comun, desfiintarea contractului si daune pentru neexecutare. Intr-o atare ipoteza, autorul pastreaza remuneratia primita sau, dupa caz, poate solicita plata remuneratiei integrale prevazute in contract.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii