Dictionar juridic

Fisa mijlocului fixFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-2-2)

Format A5, tiparit pe ambele fete, in foi volante, pe carton.

Serveste ca document pentru evidenta analitica a mijloacelor fixe.

Se intocmeste intr-un exemplar, de compartimentul financiar-contabil, pentru fiecare mijloc fix sau pentru mai multe mijloace fixe de acelasi fel si de aceeasi valoare care, in cazul unitatilor, au aceleasi cote de amortizare si sunt puse in functiune in aceeasi luna.

Se pastreaza in cartoteca pe grupe de mijloace fixe, in ordinea codurilor din clasificarea fondurilor fixe conform Legii nr. 15/1994, iar in cadrul acestora, fisele mijloacelor fixe se grupeaza pe locuri de folosinta.

Cand formularul este folosit ca fisa colectiva, nu se sorteaza pe locuri de folosinta. Fisele mijloacelor fixe scoase din functiune sau transferate se scot din cartoteca si se pastreaza separat.

Se completeaza pe baza documentelor justificative privind miscarea mijloacelor fixe sau modificarea valorii de inventar a acestora, ca urmare a completarii, imbunatatirii, modernizarii sau reevaluarii lor (proces-verbal de receptie, de punere in functiune, bon de miscare a mijloacelor fixe, proces-verbal de scoatere din functiune etc.).

Cand formularul este folosit ca fisa colectiva, mijloacele fixe se inscriu pe un singur rand, specificandu-se in prima coloana numerele de inventar atribuite. In acest caz, valoarea unitara de inventar se poate inscrie in coloana a treia a formularului.

In coloana "Bucati", intrarile se inscriu "in negru", iar iesirile "in rosu". Inregistrarile in coloanele "Debit", "Credit" si "Sold" se fac la valoarea de inventar a mijloacelor fixe.

In rubrica destinata datelor tehnice de identificare a mijlocului fix, in afara de datele privind marca, numarul de fabricatie, seria se inscriu si partile componente ale mijlocului fix. De exemplu, la o cladire se completeaza instalatiile de incalzire centrala, sanitare, electrice etc.

Data amortizarii complete si cota de amortizare se inscriu in spatiile rezervate.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi modelul in Normele Metodologice 0/03 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii