Dictionar juridic

Registrul numerelor de inventarFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-2-1)

Document contabil care tine evidenta operativa a mijloacelor fixe, carora lise acorda un numar de inventar in ordine tehnologica si care ramane neschimbat pe toata durata existentei mijlocului fix in unitate.

Format A3, tiparit pe ambele fete, sub forma de registru a 100 de file.

Serveste asadar ca document de atribuire a numerelor de inventar mijloacelor fixe existente in unitate, in vederea identificarii lor.

Se intocmeste de compartimentul financiar-contabil sau de persoana care conduce evidenta contabila, pe grupe de mijloace fixe, prin inregistrarea cronologica a mijloacelor fixe intrate in unitate.

Se poate folosi, fie cate un registru pentru fiecare grupa de mijloace fixe, fie un registru pentru mai multe grupe, in functie de numarul mijloacelor fixe existente si al celor care urmeaza a intra in unitate.

In scopul asigurarii controlului asupra existentei mijloacelor fixe, se atribuie fiecarui mijloc fix, care constituie obiect de evidenta, un numar de inventar in momentul intrarii in unitate prin achizitionare, construire, confectionare, transfer etc. (cu exceptia celor luate cu chirie), care se consemneaza in registrul numerelor de inventar. Numerele de inventar atribuite mijloacelor fixe care circula prin schimb (tuburi pentru oxigen, butoaie etc.) nu se imprima pe acestea.

Numerotarea mijloacelor fixe in cadrul registrului se face de regula in ordinea succesiva a numerelor si pe grupe de mijloace fixe.

In acest scop, fiecarei grupe de mijloace fixe stabilite de unitate i se rezerva o anumita serie de numere de ordine (de exemplu: pentru cladiri 1000-1999; pentru constructii speciale 2000-2999; pentru masini, utilaje si instalatii de lucru 3000-3999, pentru aparate si instalatii de masurare, control si reglare 4000-4999 etc.), astfel incat prima cifra sa reprezinte o anumita grupa de mijloace fixe din care face parte obiectul respectiv.

In cadrul seriei se atribuie numere separate pe urmatoarele subgrupe: unelte, accesorii de productie si inventar gospodaresc, fondul bibliotecar, valori de muzeu si obiecte de expozitie, precum si pentru alte subgrupe pe care unitatea le considera necesare.

La stabilirea numerelor de inventar in cadrul seriei se au in vedere, atat mijloacele fxe existente, cat si mijloacele fixe care vor fi achizitionate, construite sau confectionate in anii urmatori.

Numarul de inventar atribuit unui mijloc fix urmeaza sa fie trecut in toate documentele care privesc mijlocul fix respectiv.

Numarul de inventar atribuit se imprima direct pe obiect (cu vopsea sau prin poansonare) sau se graveaza pe o placuta ce se fixeaza pe mijlocul fix respectiv sau prin alte mijloace care sa asigure identificarea mijlocului fix respectiv.

Pe fiecare obiect este obligatoriu sa se imprime si initialele unitatii careia ii apartin mijloacele fixe respective.

Pentru mijloacele fixe complexe (formate din mai multe obiecte componente) si pentru mijloacele fixe a caror evidenta se tine pe tronsoane (conducte de distributie gaz metan, drumuri, linii electrice etc.), pe fiecare obiect se indica numarul de inventar atribuit. In aceste cazuri, este necesar ca, pe langa numarul de inventar respectiv, sa se foloseasca si numere suplimentare, in scopul numerotarii partilor componente ale mijlocului fix respectiv, ca de exemplu: 10.001/1, 10.001/2, 10.001/3 etc., numere care pot fi trecute in coloana "Denumirea mijlocului fix si caracteristici tehnice". Numerele de inventar ale mijloacelor fixe transferate altor unitati sau scoase din functiune nu pot fi atribuite altor mijloace fixe intrate in unitate. Aceste numere raman libere pana la renumerotarea mijloacelor fixe, cand se intocmeste un nou registru al numerelor de inventar.

Mijloacele fixe inchiriate se evidentiaza in contabilitatea unitatii care le-a luat cu chirie, in conturile in afara bilantului, cu numerele de inventar atribuite la unitatea care le-a dat cu chirie.

Pentru biblioteca tehnica, filmoteca, discoteca si alte mijloace fixe similare, in registrul numerelor de inventar se rezerva un singur numar, in cazul cand acestea constituie un singur obiect de evidenta sau mai multe numere, in cazul in care obiectul de evidenta il constituie fiecare colectie in parte.

Mijloacelor fixe procurate de institutiile publice, potrivit normelor in vigoare, in scopul redistribuirii la alte institutii publice, li se atribuie numere de inventar de catre unitatile care le primesc in folosinta. In cazul cand unitatile primitoare nu au organizata contabilitate proprie, numerele de inventar se atribuie de catre organul de contabilitate al institutiilor publice care le tine evidenta.

Principalele date ale formularului se completeaza astfel:

- in coloana 1 se inscrie numarul de inventar;

- in coloana 2 se inscrie codul mijlocului fix;

- in coloana 3 se inscriu, pe scurt, datele strict necesare pentru identificarea mijlocului fix;

- in coloana 4 se inscrie locul unde se afla mijlocul fix. In cazul miscarilor frecvente, aceasta coloana se completeaza cu creionul negru, pentru a se putea sterge denumirea locului de folosinta anterior si a se inscrie noul loc unde se afla mijlocul fix.

- coloana 5 se foloseste in masura in care sunt necesare si alte mentiuni decat cele facute in celelalte coloane, ca, de exemplu, mentiuni privind transferul sau scoaterea din functiune a mijlocului fix.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi modelul in Normele Metodologice 0/03 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii