Dictionar juridic

Registrul jurnalFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-1-1)

Document contabil obligatoriu in care se inregistreaza prin articole contabile, in mod cronologic, operatiile patrimoniale prin respectarea succesiunii documentelor dupa data de intocmire sau de intrare a acestora in unitate.

Format A4, prezentat fie sub forma de registru a 100 de file, tiparit pe una sau pe ambele fete, in cazul in care se completeaza manual, fie sub forma de listari informatice legate sub forma de registru,

Serveste ca:

- document obligatoriu de inregistrare cronologica si sistematica a modificarii patrimoniului unitatii;

- proba in litigii.

Se intocmeste de catre regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.

Numerotarea filelor registrelor se va face in ordine crescatoare, iar volumele se vor numerota in ordinea completarii lor.

Unitatile patrimoniale vor inregistra la organele fiscale volumele urmatoare, pe masura completarii celor inregistrate si parafate anterior, facand dovada completarii acestora fara stersaturi, spatii libere sau file lipsa.

Se intocmeste zilnic sau lunar, dupa caz, prin inregistrarea cronologica, fara stersaturi si spatii libere, a documentelor in care se reflecta miscarea patrimoniului unitatii.

In cazul in care societatea foloseste jurnale auxiliare, totalul lunar al fiecaruia se trece in registrul-jurnal.

In conditiile conducerii contabilitatii cu ajutorul tehnicii de calcul, fiecare operatie patrimoniala se va inregistra prin articole contabile, in mod cronologic, dupa data de intocmire sau de intrare a documentelor in unitate. In aceasta situatie, Registrul jurnal se editeaza lunar, iar paginile vor fi numerotate pe masura editarii lor. Registrul jurnal va fi snuruit, parafat si inregistrat in evidenta unitatii in luna urmatoare in care numarul de file editate este 100, sau anual, daca numarul filelor editate este sub 100, pentru un exercitiu financiar. Registrul jurnal parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial se va completa lunar; prin preluarea totalului sumelor debitoare si creditoare din Registrul jurnal obtinut cu ajutorul tehnicii de calcul.

In cazul in care o unitate patrimoniala are subunitati dispersate teritorial si care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare, Registrul jurnal se va conduce de catre subunitati in conditiile inregistrarii acestuia la organul fiscal teritorial de care apartin.

In coloana 1 se inscrie numarul curent al operatiilor inregistrate incepand de la 1 ianuarie, respectiv inceputul activitatii, pana la 31 decembrie, respectiv incetarea activitatii.

In coloana 2 se trece data (anul, luna, ziua) cand se face inregistrarea, care trebuie sa coincida cu data in care are loc efectiv operatia. ..

In coloana 3 se trece felul documentului (factura, chitanta fiscala, jurnal-situatie privind operatiile de casa si banca, jurnalul decontarilor cu furnizorii etc.), precum si numarul si data documentului.

In coloana 4 se trece felul operatiei, dandu-se explicatiile necesare in legatura cu operatia respectiva, precum si alte elemente de identificare.

In coloanele 5 si 6 se trece simbolul conturilor debitoare si respectiv creditoare.

In coloanele 7 si 8 se trec sumele totale, debitoare si creditoare din documentul respectiv (bon, factura, jurnal auxiliar etc.). In Registrul jurnal se trec toate operatiile economice privind modificarea patrimoniului unitatii, indiferent daca acestea au loc in numerar sau prin contul de decontare de la banca, netinandu-se seama daca a avut loc plata sau incasarea efectiva.

Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial, la incetarea activitatii unitatii, precum si ori de cate ori este cazul.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar contabil, impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

Vezi modelul in Normele Metodologice 0/02 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii