Dictionar juridic

Registrul inventarFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-1-2)

Document contabil obligatoriu in care se inregistreaza toate elementele patrimoniale de activ si de pasiv grupate in functie de natura lor, conform posturilor din bilantul contabil si inventariate potrivit normelor legale.

Format A4, prezentat sub forma de registru a 100 de file, tiparit pe una sau pe ambele fete.

Serveste ca:

- document contabil obligatoriu de inregistrare a rezultatelor inventarierii patrimoniului;

- proba in litigii.

Se intocmeste de catre regiile autonome, societatile comerciale, institutiile publice, unitatile cooperatiste, asociatiile si celelalte persoane juridice, precum si persoanele fizice care au calitatea de comerciant, intr-un singur exemplar, dupa ce a fost numerotat, snuruit, parafat si inregistrat la organul fiscal teritorial.

Se intocmeste la inceputul activitatii, sfarsitul exercitiului financiar sau cu ocazia incetarii activitatii, fara stersaturi si fara spatii libere, pe baza datelor cuprinse in listele de inventariere si procesele-verbale de inventariere a elementelor patrimoniale prin gruparea acestora pe conturi sau grupe de conturi.

Registrul-inventar se completeaza pe baza inventarierii faptice a fiecarei pozitii cuprinse in toate conturile din bilant. In cazul in care inventarierea are loc pe parcursul anului, in Registrul-inventar se inregistreaza soldurile evidentiate in listele de inventariere actualizate cu valoarea intrarilor si iesirilor pana la data inchiderii exercitiului.

In cazul incetarii activitatii, Registrul-inventar se completeaza cu valoarea elementelor patrimoniale inventariate faptic la acea data.

In cazul in care o unitate patrimoniala are subunitati dispersate teritorial si care conduc contabilitatea pana la balanta de verificare, Registrul jurnal se va conduce de catre subunitati in conditiile inregistrarii acestuia la organul fiscal teritorial de care apartin.

In coloana 1 se inscrie numarul curent al fiecarei operatii inregistrate in registru, cronologic, de la deschiderea acestuia pana la epuizarea filelor sau incetarea activitatii.

In coloana 2 vor fi recapitulate elementele inventariate, detaliat pe fiecare cont de activ si de pasiv, conturile de valori materiale putand fi defalcate pe gestiuni.

In coloana 3 se inscrie valoarea contabila a conturilor inventariate.

In coloana 4 se inscrie valoarea de inventar a elementelor patrimoniale stabilita de membrii comisiei de inventariere (pe baza listelor de inventariere si a proceselor-verbale de inventariere).

In coloana 5 se trec diferentele din evaluare de inregistrat, calculate ca diferenta intre valoarea contabila si valoarea de inventar.

In coloana 6 se mentioneaza cauzele diferentelor (deprecieri, dezasortari etc.).

Acest registru se parafeaza de catre organul fiscal teritorial la incetarea activitatii unitatii, precum si in cazul epuizarii filelor si deschiderii unui nou registru.

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza, la compartimentul financiar-contabil, impreuna cu documentele justificative care au stat la baza intocmirii lui.

Vezi modelul in Normele Metodologice 0/02 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii