Dictionar juridic

Registrul cartea mare-sahFormular tipizat fara regim special.

(Cod 14-1-3/a)

Document contabil ce utilizeaza pentru fiecare cont sintetic cate doua fise-sah: una pentru debitul contului si conturile corespondente creditoare, si cealalta pentru creditul contului si conturile corespondente debitoare. Registrele folosite sunt: jurnalul de inregistrare, fisa sintetica-sah si fisele analitice.

Format A4, tiparit pe ambele fete, in foi volante:

1. Serveste:

- la tinerea contabilitatii sintetice a operatiilor economice si financiare in unitatile care utilizeaza forma de inregistrare contabila "maestru-sah";

- la intocmirea balantei de verificare a conturilor sintetice.

Se intocmeste intr-un exemplar, in cadrul compartimentului financiar-contabil, lunar, separat pentru debitul si separat pentru creditul fiecarui cont sintetic, pe masura inregistrarii operatiilor.

Se completeaza pe baza documentelor justificative, documentelor cumulative centralizatoare si notelor de contabilitate.

In cazul cand la unele conturi corespondente intervin mai multe conturi decat numarul coloanelor pe care le cuprinde fisa, se deschide o fisa anexa cu acelasi simbol de cont, pe care se va continua inscrierea conturilor corespondente. In fisa anexa nu se trece suma din coloana principala, aceasta figurand in coloana "Suma" a fiecarei fise.

La inceputul anului, la deschiderea fiselor, pe primul rand al coloanei "Suma" se inregistreaza soldul initial, pe baza balantei conturilor sintetice incheiata la finele anului precedent. Soldul inscris in fisa se bareaza si apoi se efectueaza inregistrarea operatiilor lunii ianuarie.

La sfarsitul lunii, se aditioneaza pe verticala sumele pe conturi corespondente si se bareaza. Totalul sumelor din coloanele "Conturi corespondente", adunate pe orizontala, trebuie sa fie egal cu totalul sumelor din coloana "Suma" adunat pe verticala.

Cartea mare (sah) poate fi folosita pentru o perioada mai mare (trimestru, semestru, an), daca numarul operatiilor economice si financiare nu sunt prea numeroase. In acest caz, este necesar sa se stabileasca totalul sumelor separat pentru fiecare luna.

Acest procedeu de utilizare a registrului Cartea mare (sah) se aplica in cazul folosirii balantei de verificare cu opt coloane (cod 14-6-30), care serveste si la stabilirea rulajelor cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).

In cazul cand se considera posibila folosirea balantei cu patru coloane (cod 14-6-30/b), in Cartea mare (sah), pe langa rulajele lunare, este necesar sa se stabileasca si rulajele cumulate de la inceputul anului (inclusiv soldurile initiale).

Nu circula, fiind document de inregistrare contabila.

Se arhiveaza la compartimentul financiar-contabil.

Vezi modelul in Normele Metodologice 0/02 din 3 martie 1998 la Ordinul nr. 425 din 3 martie 1998 pentru aprobarea Normelor metodologice de intocmire si utilizare a formularelor tipizate, comune pe economie, care nu au regim special, privind activitatea financiara si contabila, precum si a modelelor acestora.

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

281 Documente Anexe la Codul Muncii