Articole
7. Securitatea si Sanatatea in Munca

7.3
Controlul Intern

Viorel Andrievici

Din punctul de vedere al securitatii si sanatatii muncii, conform art. 15 (1.17) din Normele Metodologice la Legea Securitatii si Sanatatii in Munca (legea 319/2006), una din activitatile de prevenire si protectie obligatorii este efectuarea controalelor interne la locurile de munca, cu informarea, in scris, a angajatorului asupra deficientelor constatate si asupra masurilor propuse pentru remedierea acestora.

Controlul intern reprezinta politicile adoptate de conducerea unei firme cu scopul de a asigura obiectivele managerial privind asigurarea sistematica si eficienta a activitatii, inclusiv protectia activelelor, prevenirea si descoperirea erorilor si fraudelor, acuratetea si realitatea instrumentarii tehnice astfel incat informatiile sa fie credibile.

Controlul intern cuprinde si presupune :
a) mediul de control - dat de atitudinea generala si de actiunile intreprinse de conducere privind sistemul intern de control cu efecte asupra procedurilor de control aplicate ;
b) procedurile de control - pe care unitatea le-a stabilit prin conducere, cu scopul de a atinge obiectivele manageriale ;

Pentru ca informatiile sa fie fidele, in cadrul fiecarei intreprinderi trebuie sa existe un control intern conceput rational si aplicat corect. Auditorul trebuie sa analizeze elementele de baza ale controlului intern. Evaluarea riscului de control este o etapa distincta a auditului si un complex de lucrari ce trebuie executate in cadrul auditului.

Controlul intern presupune :
- o structura organizatorica ierarhizata si delimitata care sa asigure separarea sarcinilor si supervizarea activitatilor;
- un manual de proceduri interne ( instructiuni si norme interne de lucru ) ;
- un sistem informational corespunzator ;

Testele de control efectuate privind controlul intern ii permite auditorului sa analizeze :
- masuri organizatorice adica daca sarcinile de serviciu sunt precis definite si delimitate pe compartimente si salariatii si responsabilitatile sunt riguros stabilite prin decizii date de conducere si fisa postului;
- personalul competent si integru - auditorul verifica daca deciziile luate la nivelul conducerii influenteaza comportamentul intregului personal din subordine si analizeaza in ce masura obligatiile de serviciu ale personalului sunt indeplinite si daca sunt efectuate controale ierarhice si reciproce;
- modul de intocmire, prelucrare si arhivarea datelor prin sistem computerizat sau manual;

Pentru a evalua corect controlul intern, auditorul trebuie sa faca o serie de investigatii:
- descrierea procedurilor in sistem de culegere si prelucrare a datelor, cu scopul de a stabili pentru fiecare domeniu semnificativ, care sunt procedurile folosite de societate pentru culegerea informatiilor;
- testele de conformitate - au rolul de a stabili daca procedurile de mai sus exista, indiferent daca se aplica sau nu se pune problema descoperirii erorilor in functionarea sistemului ci numai de a stabili daca sistemul este, bine inteles, cel real;
- evaluarea preliminara (a riscului de erori) are loc dupa ce sa obtinut descrierea corespunzatoare a sistemului de culegere si prelucrare a datelor pentru a pune in evidenta punctele forte si punctele slabe ale procedurilor sistemului;
- testele de performanta - urmaresc daca procedurile sunt aplicate intr-o maniera permanenta fara defectiune. Aceasta trebuie sa fie suficient de mari pentru a oferi certitudini asupra modului de functionare a sistemului;
- evaluarea definitiva si redactarea raportului de sinteza. Aici auditorul determina: daca dispozitivele de control ale intreprinderii sunt efective si permanente (realitatea punctelor forte), care sunt punctele slabe datorate conceperii defectuaose a asistemului, care sunt punctele slabe datorate aplicarii gresite a procedurilor (functionarii sistemului).

In COR se gaseste ocupatia de Auditor Intern.

281 Documente Anexe la Codul Muncii