Codul Muncii

Articolul 185
Componenta, atributiile specifice si functionarea CSSM

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(fostul art. 181)

Componenta, atributiile specifice si functionarea comitetului de securitate si sanatate in munca sunt reglementate prin hotarare a Guvernului.

Adnotãri
Comentariu
HG 1425/2006

Reglementarea care detaliaza organizarea si functionarea Comitetului de Securitate si Sanatate in Munca este Hotararea Guvernului 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

HG 1425/2006 a fost publicata in Monitorul Oficial, partea I, nr.882 din 30 octombrie 2006, si a fost modificata prin HG 955/2010.

A se vedea art. 57-73 din Normele Metodologice de aplicare a prevederilor Legii Securitatii si sanatatii in munca nr.319/2006.

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii