Codul Muncii

Articolul 15 1
Munca nedeclarată - definire

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

În sensul prezentei legi, munca nedeclarată reprezintă:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă  elementelor contractului individual de muncă  în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

c) primirea la muncă a unui salariat în perioada în care acesta are contractul individual de muncă suspendat;

d) primirea la muncă a unui salariat în afara programului de lucru stabilit în cadrul contractelor individuale de muncă cu timp parțial.

Fisa articolului
Adnotãri
Modificãri
Modificarea OUG 53/2017 prin Legea 88/2018

Punctul 1 din Legea 88/2018 a modificat articolul I punctul 1 din OUG 53/2017. Textul anterior era:

a) primirea la muncă a unei persoane fără încheierea contractului individual de muncă în formă scrisă, în ziua anterioară începerii activității;

b) primirea la muncă a unei persoane fără transmiterea raportului de muncă în registrul general de evidență a salariaților cel târziu în ziua anterioară începerii activității;

Acte conexe
Introducere
Introducere prin OUG 53/2017

Art. I punctul 1 din OUG 53/2017 a introdus art.151 in Codul Muncii.

Acte conexe

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii