Codul Muncii

Articolul 270 - Scutiri de taxa

(fostul art. 285; referiri renumerotate)

Cauzele prevazute la art. 266 sunt scutite de taxa judiciara de timbru si de timbrul judiciar.

Articolul 271 - Regimul de solutionare a conflictelor de munca

(fostul art. 286)

(1) Cererile referitoare la solutionarea conflictelor de munca se judeca in regim de urgenta.

(2) Termenele de judecata nu pot fi mai mari de 15 zile.

(3) Procedura de citare a partilor se considera legal indeplinita daca se realizeaza cu cel putin 24 de ore inainte de termenul de judecata.

Articolul 272 - Sarcina probei

(fostul art. 287)

Sarcina probei in conflictele de munca revine angajatorului, acesta fiind obligat sa depuna dovezile in apararea sa pana la prima zi de infatisare.

Articolul 273 - Administrarea probelor

(fostul art. 288)

Administrarea probelor se face cu respectarea regimului de urgenta, instanta fiind in drept sa decada din beneficiul probei admise partea care intarzie in mod nejustificat administrarea acesteia.

Articolul 274 - Caracterul hotararilor pronuntate in fond

(fostul art. 289)

Hotararile pronuntate in fond sunt definitive si executorii de drept.

Articolul 275 - Reglementari complementare

(fostul art. 291)

Dispozitiile prezentului titlu se completeaza cu prevederile Codului de procedura civila.

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii