CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

970
Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

1 clase

Grupa 970 face parte din

Sectiunea T - Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic; Activitati ale gospodariilor private de producere de bunuri si servicii destinate consumului propriu

Diviziunea 97 - Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Activities of households as employers of domestic personnel
FRA - Activitã¹s des mã¹nages en tant qu'employeurs de personnel domestique
GER - Private haushalte mit hauspersonal

Documente Rubinian corespondente (18)

9700
Activitati ale gospodariilor private in calitate de angajator de personal casnic
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii