CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

799
Alte servicii de rezervare si asistenta turistica

1 clase

Grupa 799 face parte din

Sectiunea N - Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

Diviziunea 79 - Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor; alte servicii de rezervare si asistenta turistica

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Other reservation service and related activities
FRA - Autres services de rã¹servation et activitã¹s connexes
GER - Erbringung sonstiger reservierungsdienstleistungen

Documente Rubinian corespondente (11)

7990
Alte servicii de rezervare si asistenta turistica
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii