CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

773
Activitati de inchiriere si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile

6 clase

Grupa 773 face parte din

Sectiunea N - Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

Diviziunea 77 - Activitati de inchiriere si leasing

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Renting and leasing of other machinery, equipment and tangible goods
FRA - Location et location bail d'autres machines, ã¹quipements et biens
GER - Vermietung von maschinen, gerã¤ten und sonstigen beweglichen sachen

Documente Rubinian corespondente (7)

7731
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente agricole
Descriere
Descriere
7732
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente pentru constructii
Descriere
Descriere
7733
Activitati de inchiriere si leasing cu masini si echipamente de birou (inclusiv calculatoare)
Descriere
Descriere
7734
Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport pe apa
Descriere
Descriere
7735
Activitati de inchiriere si leasing cu echipamente de transport aerian
Descriere
Descriere
7739
Activitati de inchirierea si leasing cu alte masini, echipamente si bunuri tangibile n.c.a.
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii