CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

772
Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri personale si gospodaresti

3 clase

Grupa 772 face parte din

Sectiunea N - Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

Diviziunea 77 - Activitati de inchiriere si leasing

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Renting and leasing of personal and household goods
FRA - Location et location bail de biens personnels et domestiques
GER - Vermietung von gebrauchsgã¼tern

Documente Rubinian corespondente (6)

7721
Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv
Descriere
Descriere
7722
Inchirierea de casete video si discuri (CD-uri, DVD-uri)
Descriere
Descriere
7729
Activitati de inchiriere si leasing cu alte bunuri personale si gospodaresti n.c.a.
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii