CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

649
Alte activitati de intermedieri financiare, exclusiv activitati de asigurari si fonduri de pensii

3 clase

Grupa 649 face parte din

Sectiunea K - Intermedieri financiare si asigurari

Diviziunea 64 - Intermedieri financiare, cu exceptia activitatilor de asigurari si ale fondurilor de pensii

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Other financial service activities, except insurance and pension funding
FRA - Autres activitã¹s des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
GER - Sonstige finanzierungsinstitutionen

Documente Rubinian corespondente (7)

6491
Leasing financiar
Descriere
Descriere
6492
Alte activitati de creditare
Descriere
Descriere
6499
Alte intermedieri financiare n.c.a.
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii