CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

016
Activităţi auxiliare agriculturii şi activităţi după recoltare

4 clase

Grupa 016 face parte din

Sectiunea A - Agricultură, silvicultură și pescuit

Diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities
FRA - Activits de soutien a l'agriculture et traitement primaire des rcoltes
GER - Erbringung von landwirtschaftlichen dienstleistungen

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This group includes activities incidental to agricultural production and activities similar to agriculture not undertaken for production purposes (in the sense of harvesting agricultural products), done on a fee or contract basis. Also included are post-harvest crop activities, aimed at preparing agricultural products for the primary market.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (11)

0161
Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
Descriere
Descriere
0162
Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor
Descriere
Descriere
0163
Activităţi după recoltare
Descriere
Descriere
0164
Pregătirea seminţelor
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii