CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

014
Creșterea animalelor

8 clase

Grupa 014 face parte din

Sectiunea A - Agricultură, silvicultură și pescuit

Diviziunea 01 - Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Animal production
FRA - Production animale
GER - Tierhaltung

Documente Rubinian corespondente (9)

0141
Creșterea bovinelor de lapte
Descriere
Descriere
0142
Creșterea altor bovine
Descriere
Descriere
0143
Creșterea cailor și a altor cabaline
Descriere
Descriere
0144
Creșterea cămilelor și a camelidelor
Descriere
Descriere
0145
Creşterea ovinelor şi caprinelor
Descriere
Descriere
0146
Creșterea porcinelor
0147
Creşterea păsărilor
Descriere
Descriere
0149
Creşterea altor animale
Descriere
Descriere

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii