CAEN 2021
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

78
Activitati de servicii privind forta de munca

3 grupe

Diviziunea 78 face parte din

Sectiunea N - Activitati de servicii administrative si activitati de servicii suport

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Employment activities
FRA - Activităčs liăčes a l'emploi
GER - Vermittlung und ăœberlassung von arbeitskră€ften

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes activities of listing employment vacancies and referring or placing applicants for employment, where the individuals referred or placed are not employees of the employment agencies, supplying workers to clients' businesses for limited periods of time to supplement the working force of the client, and the activities of providing other human resources.

This division includes:
- executive search and placement activities
- activities of theatrical casting agencies

This division excludes:
- activities of agents for individual artists, see 74.90

Inchide

Documente Rubinian corespondente (19)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Activities of employment placement agencies
FRA - Activités des agences de placement de main d'ouvre
GER - Vermittlung von ArbeitskrÀften
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Temporary employment agency activities
FRA - Activités des agences de travail temporaire
GER - Befristete Überlassung von ArbeitskrĂ€ften
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Other human resources provision
FRA - Autre mise a disposition de ressources humaines
GER - Sonstige Überlassung von ArbeitskrĂ€ften
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2021, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii