CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

60
Activitati de difuzare si transmitere de programe

2 grupe

Diviziunea 60 face parte din

Sectiunea J - Informatii si comunicatii

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Programming and broadcasting activities
FRA - Programmation et diffusion
GER - Rundfunkveranstalter

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes the activities of creating content or acquiring the right to distribute content and subsequently broadcasting that content, such as radio, television and data programs of entertainment, news, talk, and the like. Also included is data broadcasting, typically integrated with radio or TV broadcasting. The broadcasting can be performed using different technologies, over-the-air, via satellite, via a cable network or via Internet. This division also includes the production of programs that are typically narrowcast in nature (limited format, such as news, sports, education, and youth-oriented programming) on a subscription or fee basis, to a third party, for subsequent broadcasting to the public.

This division excludes the distribution of cable and other subscription programming (see division 61).

Inchide

Documente Rubinian corespondente (8)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Radio broadcasting
FRA - Édition et diffusion de programmes radio
GER - Hörfunkveranstalter
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Television programming and broadcasting activities
FRA - Programmation de télévision et télédiffusion
GER - Fernsehveranstalter
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii