CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

32
Alte activitati industriale n.c.a.

6 grupe

Diviziunea 32 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Other manufacturing
FRA - Autres industries manufacturieres
GER - Herstellung von sonstigen waren

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes the manufacture of a variety of goods not covered in other parts of the classification. Since this is a residual division, production processes, input materials and use of the produced goods can vary widely and usual criteria for grouping classes into divisions have not been applied here.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (10)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of jewellery, bijouterie and related articles
FRA - Fabrication d'articles de joaillerie, bijouterie et articles similaires
GER - Herstellung von Münzen, Schmuck und ähnlichen Erzeugnissen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of musical instruments
FRA - Fabrication d'instruments de musique
GER - Herstellung von Musikinstrumenten
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of sports goods
FRA - Fabrication d'articles de sport
GER - Herstellung von Sportgeräten
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of games and toys
FRA - Fabrication de jeux et jouets
GER - Herstellung von Spielwaren
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of medical and dental instruments and supplies
FRA - Fabrication d'instruments et de fournitures a usage médical et dentaire
GER - Herstellung von medizinischen und zahnmedizinischen Apparaten und Materialien
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacturing n.e.c.
FRA - Activités manufacturieres n.c.a.
GER - Herstellung von Erzeugnissen a. n. g.
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii