CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

16
Prelucrarea lemnului, fabricarea produselor din lemn si pluta, cu exceptia mobilei; fabricarea articolelor din paie si din alte materiale vegetale impletite

2 grupe

Diviziunea 16 face parte din

Sectiunea C - Industria prelucratoare

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Manufacture of wood and of products of wood and cork, except furniture; manufacture of articles of straw and plaiting materials
FRA - Travail du bois et fabrication d'articles en bois et en liege, a l’exception des meubles ; fabrication d’articles en vannerie et sparterie
GER - Herstellung von holz-, flecht-, korb- und korkwaren (ohne mbel)

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes the manufacture of wood products, such as lumber, plywood, veneers, wood containers, wood flooring, wood trusses, and prefabricated wood buildings. The production processes include sawing, planing, shaping, laminating, and assembling of wood products starting from logs that are cut into bolts, or lumber that may then be cut further, or shaped by lathes or other shaping tools. The lumber or other transformed wood shapes may also be subsequently planed or smoothed, and assembled into finished products, such as wood containers.
With the exception of sawmilling, this division is subdivided mainly based on the specific products manufactured.

This division does not include the manufacture of furniture (31.0), or the installation of wooden fittings and the like (43.32, 43.33, 43.39).

Inchide

Documente Rubinian corespondente (16)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Sawmilling and planing of wood
FRA - Sciage et rabotage du bois
GER - Säge-, Hobel- und Holzimprägnierwerke
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Manufacture of products of wood, cork, straw and plaiting materials
FRA - Fabrication d'articles en bois, liege, vannerie et sparterie
GER - Herstellung von sonstigen Holz-, Kork-, Flecht- und Korbwaren (ohne Möbel)
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii