CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

06
Extracţia petrolului brut şi a gazelor naturale

2 grupe

Diviziunea 06 face parte din

Sectiunea B - Industria extractivă

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Extraction of crude petroleum and natural gas
FRA - Extraction d'hydrocarbures
GER - Gewinnung von erdl und erdgas

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes the production of crude petroleum, the mining and extraction of oil from oil shale and oil sands and the production of natural gas and recovery of hydrocarbon liquids. This division includes the activities of operating and/or developing oil and gas field properties. Such activities may include drilling, completing and equipping wells; operating separators, emulsion breakers, desilting equipment and field gathering lines for crude petroleum; and all other activities in the preparation of oil and gas up to the point of shipment from the producing property.

This division excludes:
- oil and gas field services, performed on a fee or contract basis, see 09.10
- oil and gas well exploration, see 09.10
- test drilling and boring, see 09.10
- refining of petroleum products, see 19.20
- geophysical, geologic and seismic surveying, see 71.12

Inchide

Documente Rubinian corespondente (2)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Extraction of crude petroleum
FRA - Extraction de pétrole brut
GER - Gewinnung von Erdöl
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Extraction of natural gas
FRA - Extraction de gaz naturel
GER - Gewinnung von Erdgas
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii