CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

03
Pescuitul şi acvacultura

2 grupe

Diviziunea 03 face parte din

Sectiunea A - Agricultură, silvicultură și pescuit

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Fishing and aquaculture
FRA - Peche et aquaculture
GER - Fischerei und aquakultur

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes capture fishery and aquaculture, covering the use of fishery resources from marine, brackish or freshwater environments, with the goal of capturing or gathering fish, crustaceans, molluscs and other marine organisms and products (e.g. aquatic plants, pearls, sponges etc).

Also included are activities that are normally integrated in the process of production for own account (e.g. seeding oysters for pearl production). Service activities incidental to marine or freshwater fishery or aquaculture are included in the related fishing or aquaculture activities.

This division does not include building and repairing of ships and boats (30.1, 33.15) and sport or recreational fishing activities (93.19). Processing of fish, crustaceans or molluscs is excluded, whether at land-based plants or on factory ships (10.20).

Inchide

Documente Rubinian corespondente (1)Această clasă include activităţile de "prindere a peştelui", respectiv, capturarea şi colectarea organismelor acvatice (predominând peştele, moluştele şi crustaceele), inclusiv plante, din apele oceanice, din apele zonelor de coastă sau din apele interioare, pentru consumul uman sau în alte scopuri, cu mâna sau cu diverse unelte. Astfel de activităţi se pot desfăşura pe linia ţărmului inter-flux (de exemplu, colectarea de moluşte, cum sunt scoicile şi stridiile), cu plase având baza la ţărm, din bărci sau, de obicei, folosind nave specializate.
Aici se includ şi activităţile de pescuit în apele repopulate.
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Fishing
FRA - Peche
GER - Fischerei
Această grupă include "acvacultura" (ferme acvatice), respectiv procesul de producţie implicând creşterea în ferme piscicole (inclusiv recoltarea) a organismelor acvatice (peşte, moluşte, crustacee, plante, crocodili, alte amfibiene acvatice, etc.) prin folosirea unor tehnici menite a spori producţia acestor organisme, dincolo de capacitatea naturală a mediului (de exemplu populare regulată, hrănire şi protecţie de prădători). Acvacultura se referă la creşterea până la faza tânără şi/sau adultă, în condiţii de captivitate, a organismelor de mai sus. În plus, "acvacultura" conţine şi calitatea de proprietar, individual, colectiv sau de stat, asupra organismelor individuale, pe parcursul etapei de creştere şi include şi etapa de recoltare a acestora.
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Aquaculture
FRA - Aquaculture
GER - Aquakultur
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii