CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

02
Silvicultură şi exploatare forestieră

4 grupe

Diviziunea 02 face parte din

Sectiunea A - Agricultură, silvicultură și pescuit

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Forestry and logging
FRA - Sylviculture et exploitation forestiere
GER - Forstwirtschaft und holzeinschlag

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes the production of roundwood as well as the extraction and gathering of wild growing non-wood forest products. Besides the production of timber, forestry activities result in products that undergo little processing, such as firewood, charcoal and roundwood used in an unprocessed form (e.g. pit-props, pulpwood etc.). These activities can be carried out in natural or planted forests.

Excluded is further processing of wood beginning with sawmilling and planning of wood, see division 16.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (13)Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Silviculture and other forestry activities
FRA - Sylviculture et autres activités forestieres
GER - Forstwirtschaft
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Logging
FRA - Exploitation forestiere
GER - Holzeinschlag
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Gathering of wild growing non-wood products
FRA - Récolte de produits forestiers non ligneux poussant a l'état sauvage
GER - Sammeln von wildwachsenden Produkten (ohne Holz)
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Support services to forestry
FRA - Services de soutien a l'exploitation forestiere
GER - Erbringung von Dienstleistungen für Forstwirtschaft und Holzeinschlag
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii