CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

01
Agricultură, vânătoare şi servicii anexe

7 grupe

Diviziunea 01 face parte din

Sectiunea A - Agricultură, silvicultură și pescuit

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Crop and animal production, hunting and related service activities
FRA - Culture et production animale, chasse et services annexes
GER - Landwirtschaft, jagd und damit verbundene ttigkeiten

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

This division includes two basic activities, namely the production of crop products and production of animal products, covering also the forms of organic agriculture, the growing of genetically modified crops and the raising of genetically modified animals. This division includes growing of crops in open fields as well in greenhouses.

This division also includes service activities incidental to agriculture, as well as hunting, trapping and related activities.

Group 01.5 (Mixed farming) breaks with the usual principles for identifying main activity. It accepts that many agricultural holdings have reasonably balanced crop and animal production, and that it would be arbitrary to classify them in one category or the other.

Agricultural activities exclude any subsequent processing of the agricultural products (classified under divisions 10 and 11 (Manufacture of food products and beverages) and division 12 (Manufacture of tobacco products)), beyond that needed to prepare them for the primary markets. The preparation of products for the primary markets is included here.

The division excludes field construction (e.g. agricultural land terracing, drainage, preparing rice paddies etc.) classified in section F (Construction) and buyers and cooperative associations engaged in the marketing of farm products classified in section G. Also excluded is the landscape care and maintenance, which is classified in class 81.30.

Inchide

Documente Rubinian corespondente (17)Această grupă cuprinde creşterea plantelor neperene, adică plante care nu durează de la un sezon agricol la următorul, inclusiv cultivarea acestor plante în scopul producţiei de seminţe.
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Growing of non-perennial crops
FRA - Cultures non permanentes
GER - Anbau einjähriger Pflanzen
Această grupă include cultivarea plantelor perene, adică plante care durează mai mult de două sezoane de cultură, fie uscându-se după fiecare sezon, fie crescând în mod continuu. Este inclusă, de asemenea, cultivarea acestor plante în scopul producerii de seminţe.
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Growing of perennial crops
FRA - Cultures permanentes
GER - Anbau mehrjähriger Pflanzen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Plant propagation
FRA - Reproduction de plantes
GER - Betrieb von Baumschulen, sowie Anbau von Pflanzen zu Vermehrungszwecken
Această grupă include creşterea şi reproducţia tuturor animalelor, cu excepţia animalelor acvatice.
Această grupă exclude:
- activităţile de întreţinere şi îngrijire a animalelor de fermă, vezi 0162
- producţia de piei brute obţinute prin sacrificarea animalelor în abatoare, vezi 1011
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Animal production
FRA - Production animale
GER - Tierhaltung
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Mixed farming
FRA - Culture et élevage associés
GER - Gemischte Landwirtschaft
Această grupă include activităţi aferente producţiei agricole şi activităţi similare celor agricole care nu sunt întreprinse în scopuri de producţie (nu rezultă produse agricole), efectuate pe bază de contract sau cu plată. Sunt de asemenea incluse aici activităţile de după recoltare, având drept scop pregătirea produselor agricole pentru comercializare primară.
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Support activities to agriculture and post-harvest crop activities
FRA - Activités de soutien a l'agriculture et traitement primaire des récoltes
GER - Erbringung von landwirtschaftlichen Dienstleistungen
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Hunting, trapping and related service activities
FRA - Chasse, piégeage et services annexes
GER - Jagd, Fallenstellerei und damit verbundene Tätigkeiten
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii