CAEN 2024
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

B
Industria extractivă

5 diviziuni

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Mining and quarrying
FRA - Industries extractives
GER - Bergbau und gewinnung von steinen und erden

Descriere (limba engleza) ?InfoDescrierea este prezentata in limba engleza, fiind textul oficial conform NACE rev.2 (Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana).

Traducerea in limba romana nu este disponibila in format electronic, autoritatile romane oferind-o publicului doar in format tiparit, contra cost, desi este o simpla traducere a unei clasificari la nivel european care poate fi consultata gratuit de catre orice persoana.

Versiunea in limba romana este traducerea fidela a prezentului text din limba engleza.

Mining and quarrying include the extraction of minerals occurring naturally as solids (coal and ores), liquids (petroleum) or gases (natural gas). Extraction can be achieved by different methods such as underground or surface mining, well operation, seabed mining etc.
This section includes supplementary activities aimed at preparing the crude materials for marketing, for example, crushing, grinding, cleaning, drying, sorting, concentrating ores, liquefaction of natural gas and agglomeration of solid fuels. These operations are often accomplished by the units that extracted the resource and/or others located nearby.
Mining activities are classified into divisions, groups and classes on the basis of the principal mineral produced. Divisions 05, 06 are concerned with mining and quarrying of fossil fuels (coal, lignite, petroleum, gas); divisions 07, 08 concern metal ores, various minerals and quarry products.
Some of the technical operations of this section, particularly related to the extraction of hydrocarbons, may also be carried out for third parties by specialised units as an industrial service which is reflected in division 09.

This section excludes:
- processing of the extracted materials, see section C (Manufacturing)
- usage of the extracted materials without a further transformation for construction purposes, see section F (Construction)
- bottling of natural spring and mineral waters at springs and wells, see 11.07
- crushing, grinding or otherwise treating certain earths, rocks and minerals not carried on in conjunction with mining and quarrying, see 23.9

Inchide


Extracţia combustibililor minerali solizi cuprinde mineritul în subteran sau la suprafaţă şi include operaţiuni (de exemplu sortarea, curăţarea, compactarea şi alte operaţiuni necesare transportului etc.) care conduc la obţinerea unui produs ce poate fi comercializat.
Nu include cocsificarea (vezi 1910), serviciile anexe extracţiei cărbunelui sau lignitului (vezi 0990) sau fabricarea brichetelor (vezi 1920).
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Mining of coal and lignite
FRA - Extraction de houille et de lignite
GER - Kohlenbergbau
Această diviziune include producţia de ţiţei brut, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi nisipuri petrolifere, producţia gazelor naturale şi recuperarea hidrocarburilor lichide. Această diviziune include activităţile de exploatare şi/sau dezvoltarea câmpurilor de ţiţei si gaze. Asemenea activităţi pot include săparea şi echiparea puţurilor, punerea în funcţiune a separatoarelor, a agenţilor dezemulsionanţi, a echipamentului de decantare a mâlului şi conductelor de colectare a ţiţeiului brut din teren; precum şi toate celelalte activităţi pe care le implica pregătirea ţiţeiului şi a gazelor naturale, până în momentul expedierii din zona producătoare.
Această diviziune include producţia de ţiţei, forarea şi extragerea ţiţeiului din şisturi bituminoase şi nisipuri petrolifere, producţia gazelor şi hidrocarburilor lichide, prin gazeificare, lichefiere şi piroliza cărbunelui, în locaţiile miniere.
Această diviziune exclude:
- servicii anexe în domeniul extracţiei ţiţeiului şi gazelor naturale, executate pe bază de tarif sau contract, vezi 0910
- activitatea de explorare a puţurilor de extracţie a ţiţeiului şi gazelor naturale, vezi 0910
- forajul şi sondajul experimental, vezi 0910
- rafinarea produselor petroliere, vezi 1920
- lucrările de prospecţiuni geofizice, geologie şi de supraveghere seismică, vezi 7112
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Extraction of crude petroleum and natural gas
FRA - Extraction d'hydrocarbures
GER - Gewinnung von Erdöl und Erdgas
Această diviziune include extracţia minereurilor metalifere, efectuată prin extracţia în subteran sau la suprafaţă, pe fundul mării etc. Sunt incluse de asemenea operaţiunile de preparare şi îmbogăţire, cum sunt spargerea, măcinarea, spălarea, uscarea, sinterizarea, calcinarea sau percolarea minereurilor, operaţiile de separare gravitaţională sau prin flotaţie.
Această diviziune exclude:
- prăjirea piritelor de fier, vezi 2013
- producţia de oxid de aluminiu, vezi 2442
- operarea furnalelor, vezi diviziunea 24
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Mining of metal ores
FRA - Extraction de minerais métalliques
GER - Erzbergbau
Această diviziune cuprinde, alături de activitatea de extracţie din exploatări, activităţile de dragare a depozitelor aluvionare, de spargere (sfărâmare) a rocilor şi utilizare a nămolurilor saline. Produsele sunt utilizate in special în construcţii (ex. nisip, piatră, etc.), în producţia de materiale (ex. argila, gips, calcar etc.), în industria produselor chimice etc.
Această diviziune nu cuprinde prelucrarea (excepţie spargerea, rectificarea, tăiere, curăţirea, uscarea, separarea şi amestecarea) mineralelor extrase.
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Other mining and quarrying
FRA - Autres industries extractives
GER - Gewinnung von Steinen und Erden, sonstiger Bergbau
Această diviziune cuprinde servicii specializate anexe extracţiei, furnizate pe bază de tarif sau contract. Sunt incluse servicii de explorare prin metode de prospecţiuni tradiţionale, cum ar fi prelevarea mostrelor (probelor) şi efectuarea de observaţii geologice, precum şi forarea, forajul de testare şi reforarea puţurilor atât pentru petrol cât şi pentru zăcămintele de minerale feroase sau neferoase. Alte servicii specifice cuprind construirea fundaţiilor puţurilor de petrol şi gaze, cimentarea coloanei puţurilor de petrol şi gaze, curăţarea, perforarea şi pistonarea puţurilor de petrol şi gaze, drenarea şi pomparea minelor, servicii de eliminare a suprasarcinii în mine etc.
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Mining support service activities
FRA - Services de soutien aux industries extractives
GER - Erbringung von Dienstleistungen für den Bergbau und für die Gewinnung von Steinen und Erden
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2024, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii