CAEN 2023
Clasificarea Activitatilor din Economia Nationala

A
Agricultură, silvicultură și pescuit

3 diviziuni

Corespondenta cu NACE rev.2 ?InfoNACE rev.2 este Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana, utilizat in toate statele membre.

CAEN este traducerea acestui nomenclator.


ENG - Agriculture, forestry and fishing
FRA - Agriculture, sylviculture et peche
GER - Land- und forstwirtschaft, fischereiAceastă diviziune distinge două activităţi de bază: producţia vegetală şi producţia animalieră.
Această diviziune include agricultura organică, precum şi creşterea plantelor şi animalelor modificate genetic.
Se includ activităţile de producţie vegetală pe câmp şi în sere.
Sunt incluse de asemenea, activităţi de servicii aferente agriculturii, vânătorii şi alte activităţi conexe.
Grupa 015 (Activităţi mixte) se îndepărtează de la principiile obişnuite de identificare a activităţii principale.
Se acceptă faptul că multe exploataţii agricole au o producţie echilibrată ce cuprinde atât produse vegetale cât şi animale şi că ar fi arbitrar să le clasificăm într-o categorie sau alta.
Activitatea agricolă exclude orice prelucrare ulterioară a produselor agricole (clasificate în diviziunile 10,11 şi
12), în afară de cea necesară pregătirii lor pentru vânzarea primară. Pregătirea pentru vânzarea primară este inclusă aici.
Diviziunea exclude activităţile de amenajare a terenului (de exemplu: terasarea terenului agricol, drenarea, pregătirea orezăriilor etc.) clasificate în secţiunea F (Construcţii) precum şi activităţile desfăşurate de achizitori şi asociaţiile cooperatiste angajate în comercializarea produselor agricole clasificate în Secţiunea G.
Sunt excluse, de asemenea, activităţile de îngrijire şi întreţinere peisagistică, pentru menţinerea terenurilor în bună stare care sunt clasificate in clasa 8130 (Activităţi de întreţinere peisagistică).
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Crop and animal production, hunting and related service activities
FRA - Culture et production animale, chasse et services annexes
GER - Landwirtschaft, Jagd und damit verbundene Tätigkeiten
Această diviziune include producţia de buşteni, precum şi extragerea şi colectarea produselor nelemnoase şi colectarea plantelor şi fructelor din flora spontană a pădurilor (exclusiv material lemnos)
Pe lângă producţia de lemn, activităţile forestiere realizează şi produse care, ulterior, sunt supuse unei prelucrări minimale, cum sunt lemnele de foc, cărbunele de lemn, aşchiile de lemn şi buştenii folosiţi în formă neprelucrată (de exemplu stâlpi de mină, lemn pentru celuloză, etc.). Aceste activităţi pot fi efectuate atât în păduri naturale cât şi pe plantaţii.
Sunt excluse activităţile de prelucrare ulterioară a lemnului începând cu despicarea şi rindeluirea lemnului, vezi diviziunea 16
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Forestry and logging
FRA - Sylviculture et exploitation forestiere
GER - Forstwirtschaft und Holzeinschlag
Această diviziune include activităţile de pescuit şi acvacultură, acoperind exploatarea resurselor piscicole din mediul marin şi apă dulce, în scopul capturării sau colectării peştelui, crustaceelor, moluştelor şi altor vieţuitoare precum şi al a altor produse marine (de exemplu.: plante acvatice, perle, bureţi, etc).
Sunt incluse aici şi activităţile care în mod normal sunt integrate în realizarea producţiei proprii (de ex: însămânţarea stridiilor pentru producţia de perle). Activităţile de servicii conexe pescuitului marin sau în ape dulci ori acvacultură sunt incluse în clasele de pescuit sau acvacultură corespunzătoare.
Această diviziune nu include construirea şi repararea de nave şi ambarcaţiuni (301, 3315) şi nici activităţile de pescuit sportiv sau recreativ (9319). Prelucrarea peştelui, a crustaceelor sau a moluştelor este exclusă, fie că este vorba de uzine amplasate pe uscat sau de nave-uzină (1020).
Corespondenta cu NACE rev.2:
ENG - Fishing and aquaculture
FRA - Peche et aquaculture
GER - Fischerei und Aquakultur
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V X W Y Z

Legislatia utilizata

CAEN Rev.2 este implementata la nivel national incepand cu 01.01.2008, conform Ordinulului nr. 337/2007 al Presedintelui Institutului National de Statistica, privind actualizarea Clasificarii activitatilor din economia nationala – CAEN, publicat in Monitorul Oficial, Partea I nr. 293 din 03/05/2007.

Explicatii

Actualizarea CAEN Rev.2 a fost efectuata cu respectarea prevederilor Regulamentului Comisiei Europene Nr. 1893/2006 de modificare a Regulamentului Consiliului Comunitatii Economice Europene Nr.3037/90 privind Nomenclatorul Activitatilor din Comunitatea Europeana – NACE Rev.2. Rubinian va pune la dispozitie corespondenta CAEN rev.2 cu NACE rev.2, inclusiv explicatiile pe marginea codurilor (in limba engleza).

Cuvinte cheie

Cuvinte cheie: codul CAEN 2023, coduri CAEN, cod CAEN, codurile CAEN, codificarea CAEN

281 Documente Anexe la Codul Muncii