Legea dialogului social (legea 62/2011)

Articolul 137
Partile contractului colectiv de munca in sectorul bugetar

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(abrogat)

Fisa articolului
Adnotãri
Modificãri
Abrogare prin Legea 1/2016

Articolul a fost abrogat prin Legea 1/2016 pentru modificarea și completarea Legii dialogului social nr. 62/2011. Textul inițial era:

In sectorul bugetar, partile contractului colectiv de munca sunt angajatorii si angajatii, reprezentati dupa cum urmeaza:

A. din partea angajatorilor:

a) la nivel de unitate, de catre conducatorul institutiei bugetare sau de catre persoana mandatata in acest scop;

b) la nivel de grup de unitati, de catre reprezentantul legal al ordonatorilor principali de credite;

c) la nivel de sector de activitate, de catre reprezentantul legal al autoritatii publice centrale competente;

B. din partea angajatilor, la nivel de unitate, grup de unitati sau sector de activitate, de organizatiile sindicale legal constituite si reprezentative conform prevederilor prezentei legi, in caz contrar aplicandu-se prevederile art. 135.

281 Documente Anexe la Codul Muncii

  

Abonare la newsletter
  Arhiva de newslettere