Legea dialogului social (legea 62/2011)

Articolul 69 - Impartirea patrimoniului organizatiei patronale in caz de dizolvare

In cazul dizolvarii unei organizatii patronale, patrimoniul acesteia se imparte cu respectarea prevederilor statutului si ale dreptului comun in materie.

Articolul 70 - Mentiunea dizolvarii organizatiei patronale de catre instanta

(1) In termen de 15 zile de la dizolvare, reprezentantul mandatat al organizatiei patronale sau lichidatorii patrimoniului sunt obligati sa solicite instantei judecatoresti competente sa faca mentiunea dizolvarii.

(2) Dupa expirarea termenului de 15 zile, orice persoana interesata poate solicita instantei judecatoresti competente operarea mentiunii prevazute la alin. (1).

Articolul 71 - Afilierea organizatiilor patronale la alte organizatii interne si internationale 1

Organizatiile patronale se pot afilia la alte organizatii interne si internationale, conform statutului acestora.

281 Documente Anexe la Codul Muncii

  

Abonare la newsletter
  Arhiva de newslettere