Legea dialogului social (legea 62/2011)

Articolul 32 - Sediul materiei pentru raporturile dintre organizatiile sindicale si membrii lor

Raporturile dintre organizatiile sindicale si membrii lor sunt reglementate prin statutele proprii si prin prezenta lege.

Articolul 33 - Retragerea membrilor din organizatia sindicala

(1) Membrii unei organizatii sindicale au dreptul de a se retrage din organizatia sindicala fara a avea obligatia de a arata motivele.

(2) Membrii care se retrag din organizatia sindicala nu pot cere restituirea sumelor depuse drept cotizatie sau a sumelor ori bunurilor donate.

Articolul 34 - Persoanele care pot fi salarizate in cadrul organizatiilor sindicale

Membrii alesi in organele executive de conducere ale organizatiilor sindicale, personalul de specialitate si administrativ din aparatul acestora pot fi salarizati din fondurile organizatiilor sindicale.

Articolul 35 - Reducerea programului lunar de lucru de catre angajator

(1) Membrii alesi in organele executive de conducere ale sindicatului care lucreaza nemijlocit in unitate in calitate de angajati au dreptul la reducerea programului lunar de lucru cu un numar de zile destinate activitatii sindicale, negociate prin contractul sau acordul colectiv de munca la nivel de unitate, fara obligatia angajatorului de a plati drepturile salariale pentru aceste zile.

(2) Zilele neutilizate pentru activitatea sindicala intr-o luna nu pot fi reportate pentru luna urmatoare.

(3) Modalitatea de desfasurare a activitatilor sindicale in timpul programului normal de lucru se stabileste de catre parti prin contractul sau acordul colectiv de munca la nivel de unitate.

281 Documente Anexe la Codul Muncii

  

Abonare la newsletter
  Arhiva de newslettere