Legea dialogului social (legea 62/2011)

Articolul 8 - Dreptul de a fi ales in organele de conducere ale organizatiilor sindicale

Pot fi alese in organele de conducere ale organizatiilor sindicale persoane care au capacitate de exercitiu deplina si nu executa pedeapsa complementara a interzicerii dreptului de a ocupa o functie sau de a exercita o profesiune de natura aceleia de care s-au folosit pentru savarsirea infractiunii.

Articolul 9 - Protectia membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale

Membrilor organelor de conducere alese ale organizatiilor sindicale li se asigura protectia legii contra oricaror forme de conditionare, constrangere sau limitare in exercitarea functiilor lor.

Articolul 10 - Protectia membrilor organizatiilor sindicale

(1) Sunt interzise modificarea si/sau desfacerea contractelor individuale de munca ale membrilor organizatiilor sindicale pentru motive care privesc apartenenta la sindicat si activitatea sindicala.

(2) Dispozitiile alin. (1) se aplica in mod corespunzator si raporturilor de serviciu ale functionarilor publici si functionarilor publici cu statut special.

Articolul 11 - Vechimea in munca pentru membrii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale

Perioada in care persoana aleasa in organul de conducere este salarizata de organizatia sindicala constituie vechime in munca.

Articolul 12 - Alte masuri de protectie pentru membrii organelor de conducere ale organizatiilor sindicale

Prin contractele colective de munca sau, dupa caz, prin acordurile colective privind raporturile de serviciu se pot stabili, in conditiile legii, si alte masuri de protectie in afara celor prevazute la art. 10 si 11 pentru cei alesi in organele executive de conducere ale organizatiilor sindicale.

Articolul 13 - Responsabilitatea privin evidentele organizatiei sindicale

Organul executiv de conducere al organizatiei sindicale are obligatia de a tine evidenta numarului de membri, a incasarilor si a cheltuielilor de orice fel.

281 Documente Anexe la Codul Muncii

  

Abonare la newsletter
  Arhiva de newslettere