Codul Muncii

Articolul 16
Consimtamantul in forma scrisa; inregistrarea in ReGES (REVISAL); vechimea in munca

Din lipsa unui titlu oficial, articolul a fost denumit de catre Rubinian

(1) Contractul individual de munca se incheie in baza consimtamantului partilor, in forma scrisa, in limba romana. Obligatia de incheiere a contractului individual de munca in forma scrisa revine angajatorului. Forma scrisa este obligatorie pentru incheierea valabila a contractului.

(2) Anterior inceperii activitatii, contractul individual de munca se inregistreaza in registrul general de evidenta a salariatilor, care se transmite inspectoratului teritorial de munca.

(3) Angajatorul este obligat ca, anterior inceperii activitatii, sa inmaneze salariatului un exemplar din contractul individual de munca.

(4) Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca constituie vechime in munca.

(5) Absenţele nemotivate şi concediile fără plată se scad din vechimea în muncă.

(6) Fac excepţie de la prevederile alin. (5) concediile pentru formare profesională fără plată, acordate în condiţiile art. 155 şi 156.

Adnotãri
Modificãri
Modificare prin Legea 12/2015

Alineatele 5 si 6 au fost introduse prin art.I.1 din Legea 12/2015.

Comentariu
ReGES = REVISAL

Conform solutiei tehnice adoptate de catre Inspectia Muncii, registrul electronic poate fi generat de catre angajatori si cu ajutorul aplicatiilor proprii, acesta trebuind a fi validat cu ajutorul programului REVISAL

Tematici CCMU | Dreptul muncii

Fisa actului

Legea 53/2003 Codul Muncii a fost publicata in
Monitorul Oficial partea 1, nr. 72 din 5 februarie 2003
Emitent: Parlamentul Romaniei
Data intrarii in vigoare: 5 februarie 2003

Numar republicari: 1
Ultima republicare in: Monitorul Oficial partea 1, nr. 345 din 18 mai 2011

Actul a fost modificat prin

Ascunde
281 Documente Anexe la Codul Muncii

  

Abonare la newsletter
  Arhiva de newslettere